Beanpole - Cast

Beanpole Movie Poster
Viktoria Miroshnichenko

Viktoria Miroshnichenko

as Iya


Vasilisa Perelygina

Vasilisa Perelygina

as Masha


Timofey Glazkov

Timofey Glazkov

as Pashka


Olga Dragunova

Olga Dragunova

as Seamstress


Andrey Bykov

Andrey Bykov

as Nikolay Ivanovich


Ksenia Kutepova

Ksenia Kutepova

as Lyubov Petrovna


Igor Shirokov

Igor Shirokov

as Sasha


Konstantin Balakirev

Konstantin Balakirev

as Stepan


Change Location