Badava Rascal - Cast

Badava Rascal Movie Poster
Rangayana Raghu

Rangayana Raghu


Thara

Thara


Dhananjaya

Dhananjaya


Amrutha Iyengar

Amrutha Iyengar


Poornachandra Mysuru

Poornachandra Mysuru

as Ganapa


Nagabhushana

Nagabhushana


Change Location