Asako I & II - Cast

Asako I & II Movie Poster
Masahiro Higashide

Masahiro Higashide

as Baku / Ryôhei


Erika Karata

Erika Karata

as Asako


Sairi Itô

Sairi Itô

as Haruyo


Kôji Nakamoto

Kôji Nakamoto

as Hirakawa


Kôji Seto

Kôji Seto

as Kushihashi


Misako Tanaka

Misako Tanaka

as Eiko


Daichi Watanabe

Daichi Watanabe

as Okazaki


Rio Yamashita

Rio Yamashita

as Maya


Change Location