Asako I & II - Cast

Asako I & II Movie Poster
Masahiro Higashide

Masahiro Higashide

as Baku / Ryôhei


Erika Karata

Erika Karata

as Asako


Change Location